Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

Rok szkolny 2020/2021:

Preferowana forma kontaktu: grupa Whatsapp, tel: 774556635

 

PAŹDZIERNIK

 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

1.Dbamy o zdrowie

2.Jesienią w parku i w lesie

3.Zabawy na jesienne wieczory

4. Listopadowe wspomnienia

 

- przypomnienie i utrwalenie czym jest piramida Zdrowego Żywienia,

- kształtowanie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych,

-zgłębienie tematu bakterii i wirusów, bezpośrednio związanych z chorobami przedszkolaków,

-poszerzanie swoich wiadomości przyrodniczych- dary jesieni,

- pogłębienie na temat świata muzyki- zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki,

- kino i teatr-porównywanie tych dwóch miejsc ,szukanie różnic i podobieństw,

Tydzień wspomnień na temat bliskich, których już z nami nie ma ,

-członkowie naszych rodzin- sporządzenie mapy myśli wokół pojęcia RODZINA,

-wprowadzenie liczby 2-utrwalenie pojęcia para,

-klasyfikacja , segregacja wg kształtu i koloru, układanie rytmów,

Zapoznanie z literkami „I, i ”oraz ”M, m”- czytanie globalne.

 

 

 

 

................................................... 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

Język niemiecki 

1. Die Zahlen

2. Die Farben

3. Die Familie

4. Obst, Gemüse und Getränke

5. Herbst

Poznane słownictwo i struktury gramatyczne:

Die Zahlen (eins, zwei, drei, vier, fuenf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, Wie alt bist du?)

Die Farben (rot, schwarz, blau, weiβ, grün, gelb, bunt, Das ist grau)

Die Familie ( Mutter, Vater; Bruder, Schwester; Opa, Oma, Meine Mutter, mein Vater; Meine Oma, mein Opa, Meine Schwester, mein Bruder; Meine Katze, mein Hund?)

Obst, Gemüse und Getränke (Apfel, Birne, Banane, Kiwi, Ananas, Melon, Gurke, Tomate, Salat, Spinat, Karotte, Kakao, Limo, Tee, Kaffee, Milch, Cola)

Herbst (Regen, Wolke, Regenschirm, Stiefel, Igel, Apfel, Kastanien)

 

Lieder – piosenki :

Drei und vier – tanzt mit mir!

Von 1 bis 100 zählen

Farben-Rap.

Es regnet.

Grun, grun sind alle meine Kleider

Obstlieder

Gemselied

Ich habe Durst

 

................................ 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY

Język angielski:

Śpiewamy piosenkę powitalną:

Hello, children

Hello, teacher

Hello, Dex, how are you?

Hello, Charlie, hello Meg, hello Buddy,

How are you?

Good to see you (x3)

Here today, it’s a new day!

Używamy zwrotów:

- Have you got…?

- Yes I have/ no I havn’t

- Do you like…

- Can you touch your…?

Śpiewamy piosenkę i wykonujemy polecenia :

If you’re happy, happy, happy clap your hands.

If you’re happy, happy, happy, if you’re happy, happy, happy

If you’re happy, happy, happy clap your hands.

Wave your arms

Turn around

Say “hooray!”

Liczymy: one, two, three, four, five, six, seven

 

Słownictwo:

- Happy - arms

- Sad - head

- Surprised - feet

- Book - legs

- Table - hat

- Chair - trousers

- Sticker - gloves

- Bin - scarf

- Crayon - coat

 

.......................................  

W grupie III pracują:

p. Beata Gabryelska

p. Paulina Praczuk

p. Bogusława Szczepańska - język angielski

p. Beata Gabryelska - religia

p. Martyna Leśniak - język niemiecki

p. Sabina A.

Zajęcia dodatkowe:

język angielski - wtorek i czwartek

religia - poniedziałek i środa

język niemiecki - poniedziałek, wtorek, środa i czwartek

Konsultacje dla Rodziców:

Ze względów organizacyjnych, dla bezpieczeństwa oraz wygody formę i termin konsultacji prosimy umawiać wcześniej.

......................................

Rok szkolny 2019/2020

RELIGIA - propozycje dla chętnych: 

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci/297-domek-na-skale

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

Polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=A0EbGRi-7Ws

Rytmika:

cz.10.

https://youtu.be/1cPHUvinTEk

cz.9.

https://youtu.be/Y-_oZ7PlqcE

cz.8.

https://youtu.be/8z-SdZ9oybM  

cz.7.

https://youtu.be/By6snX2BIvo

cz.6.

https://youtu.be/cfHIMTWo50M

cz.5

https://youtu.be/WMEoML1GO3A

cz.4

https://www.youtube.com/watch?v=ASiQYI7a6hY&feature=youtu.be

cz.3.

https://www.youtube.com/watch?v=eBYTXcmozCo&feature=youtu.be

cz.2.

https://drive.google.com/file/d/1i4Anmhai6Qg6OSTmhJCn3vpH5KEJh2jh/view 

cz.1.

https://drive.google.com/file/d/1LiktHBq_Zxiabtucz3z-Kl3cE8797JZX/view

Zagadnienia do realizacji przez dzieci w domu w związku z zawieszeniem zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 23 im. J. Tuwima w Opolu

Szanowni rodzice!

Chcąc wyjść Państwu naprzeciw i zdając sobie sprawę z trudniejszego dotarcia przeze mnie do wszystkich Państwa postaram się przedstawić najważniejsze informacje dotyczące nauczania angielskiego. Dzieci w pierwszym okresie nauki języka obcego przechodzą tzw. fazę ciszy (silent period), mają „prawo do ciszy”. Oznacza to, że nie zmuszamy dziecka do mówienia w języku obcym, lecz wyczekujemy na taki moment, kiedy samo zechce się otworzyć. Ten czas wyczekiwania nie jest wbrew pozorom czasem straconym, gdyż dzieci „osłuchują się” z brzmieniem obcej mowy, uczą się rozumieć, rozróżniać elementy języka, słowa, reguły, a nie usiłują czy też nie chcą mówić w języku obcym. Jest to jak najbardziej normalny etap w nauce i my rodzice i nauczyciele, nie powinniśmy zmuszać dzieci, aby mówiły. Na pewno przyjdzie na to czas, a dziecko samo zdecyduje kiedy. Uczymy się przede wszystkim przez wspólną zabawę, śpiewanie piosenek, rymowanki, uczymy się często poprzez ruch, angażując całe ciało (TPR – Total Physical Response – metoda nauki, m.in. języków, stworzona przez lingwistę prof. James’a Asher’a oparta na połączeniu mowy i ruchu całego ciała). Dziecko uczy się najpierw słuchać nowego języka, a następnie ruchem ciała reagować – uczy się rozumieć swojego nauczyciela. Najczęściej na początku są to proste polecenia; Wstań! (Stand up!), Usiądź (Sit down!), etc. Każde polecenie nauczyciela jest poparte odpowiednim ruchem, gestem. W ten sposób dziecko uczy się najpierw rozumieć język obcy, a dopiero potem porozumiewać w nim! Musimy też pamiętać o tym, że w tym wieku okres osłuchiwania się jest dość długi, a dziecko szybko zapamiętuje, ale też szybko zapomina. Dlatego wszystko wymaga powtórzeń, a na efekty czasami będzie trzeba troszkę poczekać i uzbroić się w cierpliwość.

Poniżej przekazuję państwu bazę piosenek, programów, bajek, itp. Pomocnych w przyswajaniu i osłuchiwaniu się z językiem obcym. Zachęcam do skorzystania!

Strony internetowe:

• https://www.digipuzzle.net/minigames/decorate/fireman/fireman.htm?language=englis h&linkback=../../../education/kindergarten/index.htm

• https://supersimple.com/content-type/worksheets/ Bajki: Bajki Polsko- Angielskie:

• https://www.youtube.com/watch?v=POntXDHWyCI - Czerwony Kapturek

• https://www.youtube.com/watch?v=Kuv5KwvnK10 – Brzydkie Kaczątko

• https://www.youtube.com/watch?v=tAbV_xBLUYM – Calineczka Bajki po Angielsku:

• https://www.youtube.com/watch?v=wwRNaPDgGs0&list=PL0p7kZWeIs6jl5eO1HVby8mkJQec5lAM – Rybak i złota rybka

• https://www.youtube.com/watch?v=m6ZJSqkihoY – Królewna Śnieżka Piosenki:

• https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

• https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

• https://www.youtube.com/watch?v=NYDkV3e10GE

• https://www.youtube.com/watch?v=- jBfb33_KHU&list=PLQzhiQ1j0pEz8ibPFTOYdhgJQg7saopS4&index=2

• https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI

• https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hAhttps://www.youtube.com/watch? v=jYAWf8Y91hA Piosenka na rozpoczęcie zajęć:

• https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 Piosenka na zakończenie zajęć:

• https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

                                                            

....................................................................

 

 CHARAKTERYSTYKA  GRUPY  DZIECI  PIĘCIOLETNICH

           Rozwój dzieci pięcioletnich cechuje szybko wzrastająca aktywność ruchowa, postępujący rozwój umysłowy i motoryczny oraz zwiększająca się rola czynnika świadomości w postępowaniu. Równocześnie rozszerza się krąg zainteresowań dziecka pogłębianych przez dokładniejsze obserwacje, dociekanie przyczyn różnych poznawanych faktów i zjawisk.

Zwiększa się też możliwość dłuższego skupienia uwagi na jednym temacie. Wynikające stąd konsekwencje dla pracy z dziećmi w tym wieku to zapewnienie odpowiednich warunków zaspokajania ich wzmożonej po­trzeby ruchu i wysiłku fizycznego oraz konieczność wyjścia naprzeciw ich zainteresowaniom poznawczym i potrzebie kontaktów społecznych.

         W wieku pięciu lat zachodzą duże zmiany w rozwoju społecznym dziecka, nasila się potrzeba współdziałania z rówieśnikami, pojawia się wrażliwość na opinię otoczenia , rodzi się chęć współzawodnictwa. Często zarysowują się sprzeczności  interesów podczas zabawy, mnożą się konflikty, pojawiają sympatie i antypatie, tendencje do pomijania niektórych kolegów, nadużywanie przewagi i dokuczanie. W pracy wychowawczej nad przyswojeniem przez  dzieci właściwych norm postępowania coraz szersze zastosowanie mają umowy, regulujące ich wzajemne stosunki, ustalające ich prawa i obowiązki. Idealnym rozwiązaniem jest w tym zakresie współpraca przedszkola i rodziny.

         Wraz z rozwojem dziecka wzrasta znaczenie obserwacji otoczenia, gromadzenia okazów, udostępnianie mu estetycznie wykonanych przedmiotów i dzieł sztuki. Zwiększa się też rola książki, opowiadań, przedstawień, koncertów.

         Wady wymowy u pięciolatków zdecydowanie wymagają interwencji logopedy. Wszystkie dzieci przeszły przesiewowy test kompetencji językowej, część została zakwalifikowana do systematycznej terapii logopedycznej

         W pracy z grupą pięciolatków wciąż jeszcze dużo miejsca zajmuje organizowanie czynności związanych z racjonalnym trybem życia. Należy od nich wymagać większej samodzielności i systematyczności przy wykonywaniu drobnych prac użytecznych ( np. porządkowanie i naprawa uszkodzonych zabawek, sprzątanie po zajęciach, rozkładanie serwetek, pomoc przy układaniu pomocy plastycznych). W grupie tej wprowadza się stałe tygodniowe dyżury (np. przy nakrywaniu do posiłków, w łazience).

         Kontakty okolicznościowe wzbogacają się głównie w związku z rosnącym zaciekawieniem wiedzą. Dzieci do dorosłych zwracają się z różnymi pytaniami dotyczącymi obserwowanego otoczenia społecznego, technicznego i przyrodniczego. Domagają się uzupełnienia wiadomości, wyjaśnień, potwierdzenia spostrzeżeń, dzielą się przeżyciami, opowiadają co zdarzyło się na podwórku, w domu, w przedszkolu.

         Tematem rozmów powinno być postępowanie dzieci, które nieraz wymaga korygowania i próby wartościowania, ocena postępowania , rozumienie tego co dobre, a co złe.

         Zabawa dzieci pięcioletnich wyraża przeżycia i zainteresowania, coraz częściej wybiegające poza tematykę związaną z najbliższym otoczeniem.

         Zajęcia grupowe odbywają się systematycznie dwa razy w ciągu dnia , około 20 minut każde. Dzieci pięcioletnie są zdolne do wykonywania wyznaczonych im zadań, koncentrowania uwagi wokół jednego tematu  

                                                              

 

 

 

 

                                                                                      
 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.