Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

Rok szkolny 2020/2021:

Preferowana forma kontaktu: Facebook:  Przedszkole nr 23 Grupa 5,  telefonicznie: 774556635

 

STYCZEŃ 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

Tematy tygodni:

 1. Karnawał
 2. Zawody
 3. Eksperymenty

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Potrafi wykonywać polecenia i pracować w zespole.
 • Reaguje na umówione sygnały.
 • Potrafi sprawnie przekładać szarfę przez sylwetkę.
 • Potrafi wytrzymać cykl prowadzonych ćwiczeń.
 • Chodzi po wyznaczonym torze, utrzymując się w parze.
 • Wykonuje obroty dookoła.
 • Dobiera zwroty i wyrazy do rozpoczętych zdań.
 • Zna literę D, d małą, wielką, drukowaną i pisaną.
 • Potrafi ułożyć z liter wyraz dom lub Danka.
 • Wykonuje zadanie odmierzane czasem.
 • Wypowiada wyrazy jedno-, dwu-, trzysylabowe i przyporządkowuje do odpowiednich zbiorów oznaczonych cyframi.
 • Czyta zdania trzy- lub czterowyrazowe.
 • Wypowiada i rozpoznaje dźwięk głoski d.
 • Pisze literę D, d według wskazówek
 • Obserwuje i potrafi wyciągnąć wnioski z prowadzonych doświadczeń.
 • Wie, jakie barwy powstają po zmieszaniu kolorów podstawowych.
 • Potrafi w szybkim tempie przekładać szarfę.
 • Podaje nazwy znanych figur geometrycznych.
 • Szacuje liczbę elementów w zbiorze.
 • Liczy elementy w zbiorze i podaje ich liczbę.
 • Potrafi rozkodowywać polecenie i wykonać zadanie z pokolorowaniem figur.
 • Wypowiada się zdaniami złożonymi.
 • Wykonuje dowolne tańce z użyciem rekwizytów.
 • Układa wzory według wielkości wzrastającej lub malejącej.
 • Potrafi myśleć w sposób przyczynowo-skutkowy przy układaniu zdań.
 • Rzuca do celu.
 • Rysuje obiekty dopasowane do ciągu np. według wielkości wzrastającej lub malejącej.
 • Zna pojęcia: większy, mniejszy, najmniejszy, największy, duży, mały.
 • Słucha instrukcji do wykonania pracy plastycznej.
 • Wypowiada się zdaniami złożonymi na temat sposobu wykonania pracy.
 • Określa położenie przedmiotu używając zwrotów: nad, pod, obok, za.
 • Układa działania matematyczne na dodawanie za pomocą cyfr i znaków matematycznych.
 • Potrafi rozwiązywać działania matematyczne.
 • Operuje pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz, nad, pod.
 • Wypowiada się poprawnie pod względem fleksji i składni.
 • Potrafi wypowiadać imiona w formie rytmizowanej.
 • Układa dłuższe zadania i łączy je w wypowiedź na temat oglądanych obrazków.
 • Dzieli słowa na sylaby, wyszukuje słów z wymaganą liczbą sylab.
 • Układa zdania z podanych wyrazów i uwzględnia wielką literę i kropkę.
 • Czyta krótkie zdania i odpowiedzi.
 • Łączy litery w wyrazy.
 • Potrafi podporządkować się i zorientować w grupie i w przestrzeni.
 • Wykonuje skoki obunóż na różne wysokości i odległości.
 • Wykonuje wskazane ćwiczenia z uwzględnieniem reguł i umów.
 • Rzuca woreczkiem do celu.
 • Omija przeszkody podczas biegu.
 • Porządkuje litery w wyrazie Radek.
 • Zna odpowiedzi na pytania i podaje hasło krzyżówki.
 • Zna literę R, r wielką i małą, drukowaną i pisaną.
 • Potrafi dokonać analizy wyrazu rower i Radek.
 • Wypowiada głoskę r.
 • Zapisuje literę R, r według wskazówek.
 • Potrafi uzasadnić swoje marzenia i plany.
 • Potrafi przyporządkować akcesoria potrzebne do wykonywania zawodów odpowiednim obrazkom.
 • Potrafi uważnie słuchać czytanych utworów.
 • Zna przedmioty, które się rymują.
 • Wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych.
 • Rozpoznaje przedmioty charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.
 • Dzieli wyrazy, jakie przedstawiają obrazki na sylaby.
 • Potrafi opowiedzieć, co znajduje się w kuchni przedszkolnej.
 • Dobiera określenia do pojęcia kucharz.
 • Wie, jakie odgłosy wydają urządzenia kuchenne.
 • Zręcznie przenosi naczynia kuchenne.
 • Zna nazwy przyborów potrzebnych do pracy w kuchni.
 • Wypowiada się na temat swoich upodobań smakowych.
 • Analizuje składniki pizzy.
 • Wycina i nakleja obrazki na szablon kartonu.
 • Sprawnie manipuluje aparatem mowy: usta, zęby, język.
 • Zna numery alarmowe i potrafi określić, jakich służb dotyczą.
 • Rozwiązuje działania matematyczne na dodawanie dwóch składników i podawanie wyniku.
 • Liczy w zakresie 10.
 • Potrafi odszukać różnice między obrazkami.
 • Utrzymuje równowagę, stojąc na jednej nodze.
 • Wykonuje szerokie wymachy rąk.
 • Bierze udział w rozmowie i wypowiada się, czekając na swoją kolej.
 • Segreguje wyrazy z głoską r według miejsca głoski: na początku, w środku, na końcu wyrazu.
 • Wypowiada się zadaniami złożonymi na temat babci i dziadka.
 • Dokonuje samooceny swojej pracy.
 • Dostrzega różnice na obrazkach przedstawiających cztery pory roku.
 • Wykorzystuje sprzęt do ćwiczeń siłowych.
 • Celnie rzuca do kosza.
 • Wypowiada się poprawnie pod względem fleksji i składni.
 • Wykonuje czynności badawcze podczas doświadczenia,
 • Prowadzi obserwację zjawisk zachodzących w doświadczeniu.
 • Wypowiada wnioski, wykazując wiedzę wyniesioną z doświadczenia.
 • Wykonuje czynności związane z doświadczeniem, np. przygotowuje narzędzia, nalewa wodę, sypie i miesza do rozpuszczenia sól.
 • Obserwuje przebieg doświadczania.
 • Słucha wykładu na temat odparowywania wody w celu uzyskania soli.
 • Słucha i zadaje pytania podczas rozmowy.
 • Kojarzy owoc lub warzywo z nasionem.
 • Wie, czego roślina potrzebuje do wzrostu.
 • Zakłada hodowlę fasoli w kąciku przyrody.
 • Pisze kształty literopodobne.
 • Utrzymuje równowagę podczas chodzenia z dostawianiem stóp.
 • Układa obiekty według wielkości wzrastającej lub malejącej.
 • Segreguje obiekty według wielkości.
 • Rozpoznaje i wykorzystuje w zabawie różne wielkości.
 • Zna nazwy kwiatów.
 • Rozpoznaje na obrazkach kwiaty i podaje ich nazwy.
 • Zna warunki potrzebne kwiatom do życia.

.................................................. 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

Język niemiecki

1. Winterferien

2. Musik und Sport

3. Pflanzenwelt

4. Tierwelt

Poznane słownictwo i struktury gramatyczne:

Musik und Sport (Geige, Flöte, Gittare, Klavier, Trompete, Schlagzeug, Popmusik, Rockmusik, Hip-hopmusik, Oper, Handball, Segeln, Formel 1, Schach, Reiten, Schwimmen, Volleyball, Basketball, Fußball, Boxen, Tennis, Ping-pong, Leichtathletik, Kanusport, Eishockey, Badminton, Judo, Rennen, Schwimmen)

Winterferien (Hockey, Eislauf, Skispringen, Snowboard, Skisport)

Pflanzenwelt (Sonnenblumen, Nelke, Tulpe, Rose, Aster, Veilchen, Gerste, Weizen, Roggen, Hafer)

Tierwelt (Kanarienvogel, Hamster, Fisch, Katze, Hund, Kaninchen, Kanarienvogel, Maus, Papagei, Reh, Fuchs, Löwe, Tiger, Igel, Bär, Hahn, Stier, Schaf, Ziege, Kuh. Maus, Pferd, Ente, Eisbär, Papagei, Schlange, Bär, Zebra, Affe, Löwe, Tiger, Giraffe, Känguru, Pferdestall, Wiese, Aquarium, Bude, Haus)

Lieder – piosenki:

Das Lied vom Wackelpudding

Große Uhren machen tick-tack

Słowa piosenki – Große Uhren

Große Uhren machen: tick tack tick tack,

Kleine Uhren machen: tikke takke tikke takke,

Und die kleinen Taschenuhren: tikke takke tikke takke tikke takke tikke takke

Und die große Turm Uhr die schlägt: bim bam bim bam

 

 

............................... 

Język angielski: 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY

Śpiewamy piosenkę powitalną:

Hello, Hello, how are you?

Hello, Hello, how are you?

Hello, Hello, How are you? How are you today?

I am fine;

I am great I am fine;

I am just great I am fine;

I am great I'm very well today! Great!

Hello, Hello, how are you?

Hello, Hello, how are you?

Hello, Hello, How are you?

How are you today?

I am hungry;

I am tired I am hungry;

I am tired I am hungry;

I am tired I'm not so good today.

Używamy zwrotów:

- Big, small

- Yes I can/ no I can’t

- Pick up…..

- Can you touch your…?

Śpiewamy piosenkę i wykonujemy polecenia:

Head and shoulders, knees and toes, knees and toes (x2)

And eyes and ears and mouth and nose

Head and shoulders, knees and toes

Let’s move!

Nod your head (x2)

Now shake your legs

Shake your legs

Touch your toes (x2)

Nod your head, shake your legs, touch your toes, that’s very good! (....)

Liczymy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven

Słownictwo:

- Big - toes

- Small - chest

- Head - knees

- Tummy - big

- Legs - small

- Hands

- Feet

- Fingers

Piosenka na pożegnanie:

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

Bye bye. Goodbye.

Bye, bye, bye, bye.

GOODBYE

 

.............

 W grupie V pracują:

p. Krystyna Cichy

p. Dorota Wieczorek

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

p. Martyna Leśniak - j. niemiecki

p. Małgorzata K.

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - poniedziałek i środa 

Religia - wtorek i czwartek

Język niemiecki - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

 

Konsultacje dla rodziców

Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody i bezpieczeństwa formę i termin konsultacji prosimy ustalać z telefonicznie /774556635/.

 

Realizowane programy:

.................................................

Rok szkolny 2019/2020:

RELIGIA - propozycje dla chętnych: 

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci/297-domek-na-skale

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

 Polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=A0EbGRi-7Ws 

RYTMIKA:

cz.10.

https://youtu.be/1cPHUvinTEk

cz.9.

https://youtu.be/Y-_oZ7PlqcE

cz.8.

https://youtu.be/8z-SdZ9oybM  

cz.7.

https://youtu.be/By6snX2BIvo

cz.6.

https://youtu.be/cfHIMTWo50M

cz.5.

https://youtu.be/WMEoML1GO3A

cz.4.

https://www.youtube.com/watch?v=ASiQYI7a6hY&feature=youtu.be

cz.3.

https://www.youtube.com/watch?v=eBYTXcmozCo&feature=youtu.be

cz.2.

https://drive.google.com/file/d/1i4Anmhai6Qg6OSTmhJCn3vpH5KEJh2jh/view 

cz.1.

https://drive.google.com/file/d/1LiktHBq_Zxiabtucz3z-Kl3cE8797JZX/view

 

 

 

W grupie V pracują:

p. Agnieszka Sekula

p. Lucyna Jaki

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - środa i czwartek

Religia - poniedziałek i środa

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające - poniedziałek

Konsultacje dla rodziców

 Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody rodziców termin konsultacji prosimy ustalić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Realizowane programy:

 

 

..........................................

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Sześciolatek przejawia duże zainteresowanie otaczającym go światem - przyrody: roślin, zwierząt oraz niektórymi zjawiskami życia społecznego, np. zawodami i pracą ludzką. Poznaje coraz więcej konkretnych własności przedmiotów i chłonie z ciekawością informacje o bliższym i dalszym otoczeniu . Zmienia się jednak sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia. Dziecko w tym wieku jest już lepiej przystosowane do pracy w zespole. Zdolne do dłużej trwającego wysiłku i skupienia uwagi, bez trudu uczestniczy w takich formach podawania wiadomości, jak pogadanka lub zajęcia kształcące elementarne pojęcia matematyczne i przyrodnicze.

Ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardziej dojrzałe, organizowane są w zespołach z podziałem ról i funkcji. Rozwijają się gry i zabawy dydaktyczne: umysłowe i ruchowe.

Samodzielność dziecka i wyższy stopień jego uspołecznienia sprzyja też powierzaniu mu przez dorosłych odpowiedzialnych zadań, np. opieki nad młodszymi dziećmi czy też spełniania drobnych posług (pomoc w zakupach, w utrzymaniu porządku w mieszkaniu itp.).

Życie uczuciowe dziecka 6-letniego jest bardzo bogate. Opanowane i mniej impulsywne od młodszych dzieci, ma szansę w sprzyjającym środowisku wychowawczym rozwijać uczucia wyższe, społeczne i estetyczne

ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

Wiek od 5 do 6 lat charakteryzuje się znacznym postępem w rozwoju i krzepnięciu organizmu. Kościec wykazuje szybsze tempo mineralizacji. Okres ten zapoczątkowuje wyrzynanie się zębów stałych.

W fazie III ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa i lędźwiowa. Ruchy mięśni są całkiem swobodne, lecz proces różnicowania w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest jeszcze zakończony.

Budowa ciała staje się coraz bardziej smukła (zanika tkanka tłuszczowa), bardziej proporcjonalne wymiary poszczególnych odcinków czynią sylwetkę 6-latka: smukłą i zwinniejszą. Przyczynia się do tego wydłużenie kończyn i szyi; wielkość głowy pozostaje niemal taka sama, ruchy lokomocyjne dziecka ulegają dalszemu doskonaleniu. Dziecko 6-letnie biegnąc unosi wysoko kolana, stawia nogi na palcach, kroki są dłuższe, ruchy harmonijne.

Wiek między 5 a 7 rokiem to okres równowagi przedszkolnej i dlatego nazywany jest „złotym wiekiem przedszkolnym”. Szczególnie widoczne zmiany w motoryczności dziecka występują w tym okresie w rzutach, chwytach, skokach i wspinaniu. W czynnościach tych, zaliczanych do typowych form motoryczności sportowej, występuje coraz lepsza sprawność, płynność ruchów, a także wyraźnie zaczyna się fazowa struktura ruchu. Natomiast brak jeszcze elastyczności i zdolności przewidywania skutków działalności ruchowej.

W wieku przedszkolnym wzrasta sprawność różnych narządów wewnętrznych. Serce i płuca pracują wydajnie, a szybkie tętno i oddech wyrównują ich małą początkowo pojemność. Płuca trzylatka wykonują przeciętnie ok. 30 oddechów na minutę, płuca sześciolatka – ok.23 oddechów (u dorosłego 16). Serce w spoczynku wykonuje 90-110 uderzeń na minutę (u dorosłego 60-80), tętno jest u dzieci nieregularne, często arytmiczne. Przybiera ono bardziej rytmiczny charakter dopiero około 7-8 r. życia.

Około 5 roku życia wskutek rozrostu masy i siły dużych grup mięśniowych pojemność płuc wzrasta i oddech staje się głębszy. Niewielki jest natomiast nadal przekrój tchawicy i jamy nosowej. Dzieci w wieku przedszkolnym zapadają dość często na choroby dróg oddechowych. Przyczyną tych schorzeń bywa m.in. przerost układu limfatycznego. Z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby zakaźne, na jakie narażony jest organizm dziecka.

 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DZIECKA 

Pod koniec wieku przedszkolnego niektóre formy nauki i pracy zostają wyodrębnione w postaci czynności specyficznych. Dziecko na przykład pełni dyżury w swojej grupie, pomaga matce w zajęciach przy gospodarstwie domowym, uczy się na pamięć wierszyka z okazji imienin lub innych uroczystości czy też ćwiczy odwzorowywanie „szlaczków” lub „literek”.

Wraz z wiekiem obserwuje się u dziecka zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje, to co robi, coraz bardziej na serio, z poczuciem odpowiedzialności za swoje „dzieło”. Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie
i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Najbardziej typowymi dla tego okresu są zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, dydaktyczne, badawcze.

Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno – konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, które można zaliczyć do zabaw dziecięcych ponieważ podejmowane są one dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości ekonomicznej i użytkowej. Dzieci w wieku 6 lat wkraczają w stadium wzbogaconego i udoskonalonego schematu rysunku. Ich wytwory nie są jeszcze kopią przedmiotów, lecz sposób rysowania jest odmienny, formy graficzne bardziej giętkie i płynne, nie tylko zgeometryzowane i „analityczne” (zestawienie całości z kilku fragmentów i szczegółów), lecz także sylwetkowe. Prawidłowe odtworzenie proporcji sprawia większości dzieci w tym wieku nadal duże trudności; na pierwszy plan w rysunku wysuwają się w dalszym ciągu szczegóły ważne z punktu widzenia ich przeżyć. Dzieci w tym wieku odtwarzają chętnie nie tylko pojedyncze postacie i rzeczy, lecz także całe sceny i zdarzenia, wzbogaca się tematyka ulepianek dzieci. Wzrasta liczba wytworów przedstawiających postacie ludzi i zwierząt.

ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH

Sposób, w jaki dziecko spostrzega świat, zależy od stanu i możliwości jego narządów zmysłowych oraz od dopływu bodźców niosących informację o świecie. Liczba informacji tkwiąca w środowisku jest ogromna, dziecko nie odkrywa ich jednak od razu po urodzeniu. Rozwój zmysłowego poznania świata polega na tym, że wraz z wiekiem następuje coraz bardziej dokładne i subtelne różnicowanie własności i aspektów spostrzeganego obiektu.

WRAŻENIA

W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w wieku przedszkolnym zaczyna dominować narząd wzroku. Dziecko trafnie rozpoznaje podstawowe barwy widma, nabywa zdolności rozróżniania odcieni barwnych. Polepsza się także ostrość wzroku, która umożliwia rozróżnianie bogatych
w szczegóły przedmiotów, obrazów. Przejawem wzrostu wrażliwości słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym jest zarówno rozwój słuchu werbalnego, tj. zwiększona wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej, jak też słuchu muzycznego, co wyraża się w coraz lepszej umiejętności rozróżniania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy oraz w zdolności do rozpoznawania różnych szmerów. Dzieci w tym wieku interesują się muzyką: lubią jej słuchać i potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

SPOSTRZEŻENIA

Spostrzeżenia dzieci w wieku przedszkolnym cechuje nadal synkretyzm. Dzieciom sprawia trudność wyodrębnienie elementów spostrzeganego obrazu, rozczłonkowanie go na części oraz wiązanie tych części w spójną całość. Percepcję dzieci w wieku przedszkolnym, w tym również dziecka 6-letniego, cechuje słaba wybiórczość: wyróżniają one pewne szczegóły „pod rząd”, bez powiązania z innymi składnikami obrazu, w sposób mało uporządkowany i zorganizowany. Kierują się przy tym silnymi cechami bodźców: ich łatwo uchwytnymi własnościami, które przyciągają od razu uwagę dziecka, jak jaskrawa barwa, wyrazisty kształt, głośny lub powtarzający się motyw muzyczny.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

W wieku przedszkolnym dziecko nie umie maskować i tłumić swych przeżyć uczuciowych. Odzwierciedlają się one natomiast w jego zachowaniu się, uzewnętrzniają się w ruchach i gestach, w okrzykach i słowach. Emocje dziecka przejawiają się w sposób bardzo ekspresyjny. Mimika i pantomimika przeżyć emocjonalnych jest bogata. Dziecko, do końca okresu przedszkolnego, uzewnętrznia radość, gniew czy strach w śmiechu, płaczu, w żywych gestach, ruchach, w słowach, którym nadaje w zależności od przeżycia emocjonalnego odpowiednią informację.

 

 

 

 
 
 

    

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.