Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

Rok szkolny 2020/2021:

Preferowana forma kontaktu: Facebook:  Przedszkole nr 23 Grupa 5,  telefonicznie: 774556635

 

PAŹDZIERNIK 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

Tematy tygodni:

 1. Dary jesieni
 2. Kolory jesieni
 3. Dbamy o zdrowie
 4. Żywienie

 Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Układa kompozycje, uruchamiając myślenie poprzez symbole.
 • Podporządkowuje się poleceniom i instrukcjom podczas ćwiczeń.
 • Potrafi wykonać ćwiczenia zwinnościowe.
 • Przestrzega kolejności wykonywanych czynności.
 • Utrzymuje równowagę w różnych pozycjach ciała.
 • Poprawnie wypowiada się pod względem fleksji i składni.
 • Zna znaczenie pojęć: aparat fotograficzny, fotograf, fotografia.
 • Zna literę A i a drukowaną i pisaną.
 • Określa położenia głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
 • Wymienia wyrazy rozpoczynające się głoską a.
 • Określa położenie przedmiotów na oglądanej ilustracji.
 • Uczestniczy w grze integracyjnej.
 • Rozpoznaje obrazki, których nazwy rozpoczynają się na literę  A i a.
 • Identyfikuje literę A w drukowanych wyrazach.
 • Kreśli po śladzie wykropkowanym kształty litery A, a drukowanej i pisanej, małej i wielkiej.
 • Sprawnie wykonuje skłony i skrętoskłony tułowia.
 • Pamięta i odtwarza zapis graficzny liczby 1.
 • Szacuje elementy i tworzy zbiory.
 • Potrafi określić liczbę za pomocą cyfry.
 • Dokonuje analizy sylabowej nazw owoców i warzyw.
 • Zna aspekt kardynalny i ordynalny liczby 1.
 • Łączy wykropkowane ślady w kształt liczby 1.
 • Liczy w zakresie 1.
 • Rozpoznaje kolory.
 • Odtwarza podany rytm.
 • Prawidłowo układa aparat artykulacyjny do wymawiania głosek sz, s.
 • Potrafi słuchać, gdy ktoś czyta lub się wypowiada.
 • Stosuje różne techniki plastyczne.
 • Potrafi określić kierunki na kartce papieru.
 • Utrzymuje równowagę, stawiając nogi naprzemiennie między przeszkodami.
 • Rozpoznaje drzewa według gatunków i rodzajów.
 • Rozpoznaje i nazwa owoce.
 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów według wielkości.
 • Potrafi zastosować znaczenie synonimów wyrazów kurka, gąska.
 • Potrafi ułożyć i odtworzyć rytm z obrazków.
 • Uzupełnia ilustrację brakującymi fragmentami.
 • Rozpoznaje części obrazka po fragmentach.
 • Uzupełnia ciągi kolumn i wierszy w układzie tabeli.
 • Dostrzega charakterystyczne elementy aktualnej pory roku.
 • Maluje farbami większe powierzchnie.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie liczby 6.
 • Określa i nazywa kierunki: do przodu, do tyłu.
 • Wykazuje różne emocje związane z wygraną i porażką.
 • Rozpoznaje i nazywa warzywa.
 • Porównuje obiekty i dostrzega różnice.
 • Uzupełnia rysunkiem brakujące elementy.
 • Potrafi segregować i urządzać wystrój kącika przyrody.  
 • Określa zbiory obiektów ze względu na cechy obiektów.
 • Stosuje pojęcia: mniej, więcej, tyle samo.
 • Stosuje liczebniki w aspekcie porządkowym.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Określa położenie litery w wyrazie.
 • Przelicza na konkretach.
 • Potrafi zginać szablony do uzyskania pożądanego kształtu.
 • Pisze po śladzie wzory wyrazów.
 • Przeskakuje przez przeszkodę na jednej nodze.
 • Rozpoznaje i nazywa literę L, l małą i wielką, pisaną i drukowaną.
 • Układa wyrazy z poznaną literą.
 • Potrafi skoordynować wzrok, słuch, ruch.
 • Rozpoznaje i nazwa gatunek drzewa.
 • Podaje odpowiedzi do zagadek.
 • Rysuje i zaznacza literę L, l.
 • Zapisuje litery drukowane i pisane L, l według wzoru.
 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni.
 • Zna aspekt kardynalny i ordynalny liczby 2.
 • Kreśli kształt liczby 2 po wykropkowanym śladzie.
 • Potrafi dotykiem rozróżnić fakturę powierzchni.
 • Nazywa owoc i liść oraz podaje nazwę drzewa, z jakiego pochodzą.
 • Przyporządkowuje pasujące do siebie obiekty.
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory.
 • Miesza kolory w celu uzyskania nowej barwy.
 • Notuje przebieg doświadczenia na karcie pracy.
 • Rysuje po wykropkowanym śladzie linie zaokrąglone.
 • Koduje wielkość żyrafy według ustalonych barw.
 • Wykonuje pracę plastyczną według poleceń.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta dziko żyjące.
 • Rozpoznaje i nazywa porę roku.
 • Sprawnie rysuje i wycina.
 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.
 • Utrzymuje równowagę, stojąc na dwóch nogach i jednej nodze.
 • Układa z liter schemat podstawowego wyrazu Ola.
 • Zna przeznaczenie różnych rodzajów okularów.
 • Zna znaczenie przyrządu: okulary służą do korygowania wzroku.
 • Zna sposoby ubierania się o danej porze roku.
 • Wykonuje skłony i obroty tułowia.
 • Odpowiada na pytania związane z wyglądem obrazka.
 • Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę.
 • Zna zasady utrzymania higieny osobistej.
 • Rozpoznaje i nazywa uprzywilejowane pojazdy.
 • Rozpoznaje i nazywa części ciała.
 • Dostrzega różnice w wyglądzie dziewczynki i chłopca.
 • Zna swoją płeć.
 • Używa różnych części mowy przy omawianiu wyglądu człowieka.
 • Potrafi przeliczać na liczmanach zastępczych.
 • Wskazuje i nazywa różne części swego ciała.
 • Zna znaczenie pojęcia autoportret.
 • Rysuje swój portret.
 • Potrafi skorzystać z miary dla zmierzenia swojego wzrostu.
 • Nazywa narządy zmysłów.
 • Potrafi zastosować narząd zmysłu do rozpoznawania obiektów.
 • Odtwarza i identyfikuje znak graficzny litery O, o.
 • Rozpoznaje i nazywa porę roku.
 • Zna charakterystyczne kolory dla pory roku jesieni.
 • Przyporządkowuje oznaczeniom zmysłów obrazki wywołujące bodźce.
 • Pisze po śladzie wzór wyrazu Ola.
 • Dzieli wyraz Ola na litery.
 • Przyporządkowuje liczbę rysunków do liczby liter w wyrazie Ola.
 • Zna literę M, m drukowaną, pisaną, małą, wielką.
 • Wymienia słowa na głoskę m.
 • Potrafi dokonać syntezy na bieżąco wyrazów rozpoczynających się na sylaby z głoską m.
 • Dostrzega wygląd straganu z warzywami i owocami.
 • Układa wzory z trójkątów.
 • Sprawdza dotykiem wygląd trójkątów i wymienia ich cechy, np. liczbę krawędzi, liczbę wierzchołków.
 • Zna obraz graficzny liczby 3.
 • Potrafi określić relacje miedzy zbiorami, np. większy, mniejszy.
 • Poprawnie odwzorowuje kształty figur geometrycznych: trójkąty.
 • Rozpoznaje i nazywa liczbę 3.
 • Rysuje kształt liczby 3 po wyznaczonym śladzie.
 • Zna aspekt kardynalny i ordynalny liczby 3.
 • Określa smak jabłek za pomocą zmysłu smaku.
 • Zna wygląd i nazwy owoców i warzyw.
 • Zna literę, na którą rozpoczyna się nazwa warzywa lub owocu.
 • Rozpoznaje owoce i podaje ich nazwy.
 • Rozróżnia części np. całość, połowa.
 • Rozumie zasadę przyczyny i skutku na podstawie historyjki obrazkowej.
 • Stosuje narządy: wzroku, słuchu, węchu do rozpoznawania otoczenia.
 • Potrafi ciąć nożyczkami obrazki z owocami na części.
 • Układa rytm z obrazkami owoców.
 • Zna znaczenie pojęcia sad i potrafi je objaśnić.
 • Buduje zdania poprawnie pod względem składni i fleksji.
 • Zna kolory i podaje ich nazwy.
 • Potrafi manipulować rękoma i palcami podczas czynności plastycznych.
 • Rozróżnia smak jabłek.
 • Zna podział żywności w piramidzie żywieniowej.
 • Zna nazwy posiłków spożywanych w ciągu dnia.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej nazw owoców.
 • Wybrzmiewa poznane głoski odpowiadające im litery w nagłosie.
 • Zna smak różnych owoców.
 • Zna i podaje nazwy warzyw i owoców.
 • Zna sposoby wykorzystania warzyw i owoców do potraw.
 • Dzieli zdanie na wyrazy i przelicza wyrazy w zdaniu.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce.
 • Spostrzega różnice pomiędzy owocami.
 • Tworzy zbiory z owoców według cechy gatunku owocu.
 • Rozumie konieczność spożywania owoców dla zdrowia.
 • Rozróżnia owoce i warzywa potrzebne do przygotowania potraw.
 • Zna nazwy owadów.
 • Pisze po śladzie wyraz motyle.

.................................................. 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

Język niemiecki

 1. Was magst du?

2. Die Zahlen

3. Buchstabe M

4. Die Farben

5. Die Familie

6. Herbst

Poznane słownictwo i struktury gramatyczne:

Was magst du? (Schinken, Schokolade, Kakao, Marmelade, Pizza, Kuchen, Ananas, Milch, Salat

Ich mag, Ich mag … nicht, Und du?)

 Die Zahlen (elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, Wie alt bist du?, Ich bin 6 Jahre alt)

Buchstabe M (Maus, Melon, Mauer, Mantel, Mond, Mama)

Die Farben (braun, lila, rosa, viollet, gold, silber, orange, rot, schwarz, blau, weiβ, grün, gelb, bunt)

Die Familie ( die Tante, der Onkel, der Cousin, die Cousin, die Frau, der Mann, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Opa, Oma, Das ist …, Das ist meine Mutter, Das ist deine Tante, Wer ist das?)

Herbst (Baum, Blätter, Regen, Wolke, Regenschirm, Stiefel, Igel, Apfel, Kastanien)

Lieder – piosenki :

Hurra, hurra. Jetzt sind wir alle da

Von 1 bis 100 zählen

Zahlen-Rap.

Verliebte Zahlen

Es regnet

Die Farben sind komplet

Famillienfoto

............................... 

Język angielski: 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY

 

Śpiewamy piosenkę powitalną:

Hello, children

Hello, teacher

Hello, Dex, how are you?

Hello, Charlie, hello Meg, hello Buddy,

How are you?

Good to see you (x3)

Here today, it’s a new day!

Używamy zwrotów:

- Have you got…?

- Yes I have/ no I havn’t

- Do you like…

- Can you touch your…?

Śpiewamy piosenkę i wykonujemy polecenia :

If you’re happy, happy, happy clap your hands.

If you’re happy, happy, happy, if you’re happy, happy, happy

If you’re happy, happy, happy clap your hands.

Wave your arms

Turn around

Say “hooray!”

Liczymy: one, two, three, four, five, six, seven

 

Słownictwo:

- Happy - arms

- Sad - head

- Surprised - feet

- Book - legs

- Table - hat

- Chair - trousers

- Sticker - gloves

- Bin - scarf

- Crayon - coat

 

 

 

 

 

- Crayon - coat

....................................

 W grupie V pracują:

p. Krystyna Cichy

p. Dorota Wieczorek

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

p. Martyna Leśniak - j. niemiecki

p. Małgorzata K.

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - poniedziałek i środa 

Religia - wtorek i czwartek

Język niemiecki - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

 

Konsultacje dla rodziców

Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody i bezpieczeństwa formę i termin konsultacji prosimy ustalać z telefonicznie /774556635/.

 

Realizowane programy:

.................................................

Rok szkolny 2019/2020:

RELIGIA - propozycje dla chętnych: 

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci/297-domek-na-skale

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

 Polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=A0EbGRi-7Ws 

RYTMIKA:

cz.10.

https://youtu.be/1cPHUvinTEk

cz.9.

https://youtu.be/Y-_oZ7PlqcE

cz.8.

https://youtu.be/8z-SdZ9oybM  

cz.7.

https://youtu.be/By6snX2BIvo

cz.6.

https://youtu.be/cfHIMTWo50M

cz.5.

https://youtu.be/WMEoML1GO3A

cz.4.

https://www.youtube.com/watch?v=ASiQYI7a6hY&feature=youtu.be

cz.3.

https://www.youtube.com/watch?v=eBYTXcmozCo&feature=youtu.be

cz.2.

https://drive.google.com/file/d/1i4Anmhai6Qg6OSTmhJCn3vpH5KEJh2jh/view 

cz.1.

https://drive.google.com/file/d/1LiktHBq_Zxiabtucz3z-Kl3cE8797JZX/view

 

 

 

W grupie V pracują:

p. Agnieszka Sekula

p. Lucyna Jaki

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - środa i czwartek

Religia - poniedziałek i środa

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające - poniedziałek

Konsultacje dla rodziców

 Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody rodziców termin konsultacji prosimy ustalić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Realizowane programy:

 

 

..........................................

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Sześciolatek przejawia duże zainteresowanie otaczającym go światem - przyrody: roślin, zwierząt oraz niektórymi zjawiskami życia społecznego, np. zawodami i pracą ludzką. Poznaje coraz więcej konkretnych własności przedmiotów i chłonie z ciekawością informacje o bliższym i dalszym otoczeniu . Zmienia się jednak sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia. Dziecko w tym wieku jest już lepiej przystosowane do pracy w zespole. Zdolne do dłużej trwającego wysiłku i skupienia uwagi, bez trudu uczestniczy w takich formach podawania wiadomości, jak pogadanka lub zajęcia kształcące elementarne pojęcia matematyczne i przyrodnicze.

Ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardziej dojrzałe, organizowane są w zespołach z podziałem ról i funkcji. Rozwijają się gry i zabawy dydaktyczne: umysłowe i ruchowe.

Samodzielność dziecka i wyższy stopień jego uspołecznienia sprzyja też powierzaniu mu przez dorosłych odpowiedzialnych zadań, np. opieki nad młodszymi dziećmi czy też spełniania drobnych posług (pomoc w zakupach, w utrzymaniu porządku w mieszkaniu itp.).

Życie uczuciowe dziecka 6-letniego jest bardzo bogate. Opanowane i mniej impulsywne od młodszych dzieci, ma szansę w sprzyjającym środowisku wychowawczym rozwijać uczucia wyższe, społeczne i estetyczne

ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

Wiek od 5 do 6 lat charakteryzuje się znacznym postępem w rozwoju i krzepnięciu organizmu. Kościec wykazuje szybsze tempo mineralizacji. Okres ten zapoczątkowuje wyrzynanie się zębów stałych.

W fazie III ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa i lędźwiowa. Ruchy mięśni są całkiem swobodne, lecz proces różnicowania w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest jeszcze zakończony.

Budowa ciała staje się coraz bardziej smukła (zanika tkanka tłuszczowa), bardziej proporcjonalne wymiary poszczególnych odcinków czynią sylwetkę 6-latka: smukłą i zwinniejszą. Przyczynia się do tego wydłużenie kończyn i szyi; wielkość głowy pozostaje niemal taka sama, ruchy lokomocyjne dziecka ulegają dalszemu doskonaleniu. Dziecko 6-letnie biegnąc unosi wysoko kolana, stawia nogi na palcach, kroki są dłuższe, ruchy harmonijne.

Wiek między 5 a 7 rokiem to okres równowagi przedszkolnej i dlatego nazywany jest „złotym wiekiem przedszkolnym”. Szczególnie widoczne zmiany w motoryczności dziecka występują w tym okresie w rzutach, chwytach, skokach i wspinaniu. W czynnościach tych, zaliczanych do typowych form motoryczności sportowej, występuje coraz lepsza sprawność, płynność ruchów, a także wyraźnie zaczyna się fazowa struktura ruchu. Natomiast brak jeszcze elastyczności i zdolności przewidywania skutków działalności ruchowej.

W wieku przedszkolnym wzrasta sprawność różnych narządów wewnętrznych. Serce i płuca pracują wydajnie, a szybkie tętno i oddech wyrównują ich małą początkowo pojemność. Płuca trzylatka wykonują przeciętnie ok. 30 oddechów na minutę, płuca sześciolatka – ok.23 oddechów (u dorosłego 16). Serce w spoczynku wykonuje 90-110 uderzeń na minutę (u dorosłego 60-80), tętno jest u dzieci nieregularne, często arytmiczne. Przybiera ono bardziej rytmiczny charakter dopiero około 7-8 r. życia.

Około 5 roku życia wskutek rozrostu masy i siły dużych grup mięśniowych pojemność płuc wzrasta i oddech staje się głębszy. Niewielki jest natomiast nadal przekrój tchawicy i jamy nosowej. Dzieci w wieku przedszkolnym zapadają dość często na choroby dróg oddechowych. Przyczyną tych schorzeń bywa m.in. przerost układu limfatycznego. Z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby zakaźne, na jakie narażony jest organizm dziecka.

 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DZIECKA 

Pod koniec wieku przedszkolnego niektóre formy nauki i pracy zostają wyodrębnione w postaci czynności specyficznych. Dziecko na przykład pełni dyżury w swojej grupie, pomaga matce w zajęciach przy gospodarstwie domowym, uczy się na pamięć wierszyka z okazji imienin lub innych uroczystości czy też ćwiczy odwzorowywanie „szlaczków” lub „literek”.

Wraz z wiekiem obserwuje się u dziecka zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje, to co robi, coraz bardziej na serio, z poczuciem odpowiedzialności za swoje „dzieło”. Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie
i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Najbardziej typowymi dla tego okresu są zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, dydaktyczne, badawcze.

Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno – konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, które można zaliczyć do zabaw dziecięcych ponieważ podejmowane są one dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości ekonomicznej i użytkowej. Dzieci w wieku 6 lat wkraczają w stadium wzbogaconego i udoskonalonego schematu rysunku. Ich wytwory nie są jeszcze kopią przedmiotów, lecz sposób rysowania jest odmienny, formy graficzne bardziej giętkie i płynne, nie tylko zgeometryzowane i „analityczne” (zestawienie całości z kilku fragmentów i szczegółów), lecz także sylwetkowe. Prawidłowe odtworzenie proporcji sprawia większości dzieci w tym wieku nadal duże trudności; na pierwszy plan w rysunku wysuwają się w dalszym ciągu szczegóły ważne z punktu widzenia ich przeżyć. Dzieci w tym wieku odtwarzają chętnie nie tylko pojedyncze postacie i rzeczy, lecz także całe sceny i zdarzenia, wzbogaca się tematyka ulepianek dzieci. Wzrasta liczba wytworów przedstawiających postacie ludzi i zwierząt.

ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH

Sposób, w jaki dziecko spostrzega świat, zależy od stanu i możliwości jego narządów zmysłowych oraz od dopływu bodźców niosących informację o świecie. Liczba informacji tkwiąca w środowisku jest ogromna, dziecko nie odkrywa ich jednak od razu po urodzeniu. Rozwój zmysłowego poznania świata polega na tym, że wraz z wiekiem następuje coraz bardziej dokładne i subtelne różnicowanie własności i aspektów spostrzeganego obiektu.

WRAŻENIA

W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w wieku przedszkolnym zaczyna dominować narząd wzroku. Dziecko trafnie rozpoznaje podstawowe barwy widma, nabywa zdolności rozróżniania odcieni barwnych. Polepsza się także ostrość wzroku, która umożliwia rozróżnianie bogatych
w szczegóły przedmiotów, obrazów. Przejawem wzrostu wrażliwości słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym jest zarówno rozwój słuchu werbalnego, tj. zwiększona wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej, jak też słuchu muzycznego, co wyraża się w coraz lepszej umiejętności rozróżniania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy oraz w zdolności do rozpoznawania różnych szmerów. Dzieci w tym wieku interesują się muzyką: lubią jej słuchać i potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

SPOSTRZEŻENIA

Spostrzeżenia dzieci w wieku przedszkolnym cechuje nadal synkretyzm. Dzieciom sprawia trudność wyodrębnienie elementów spostrzeganego obrazu, rozczłonkowanie go na części oraz wiązanie tych części w spójną całość. Percepcję dzieci w wieku przedszkolnym, w tym również dziecka 6-letniego, cechuje słaba wybiórczość: wyróżniają one pewne szczegóły „pod rząd”, bez powiązania z innymi składnikami obrazu, w sposób mało uporządkowany i zorganizowany. Kierują się przy tym silnymi cechami bodźców: ich łatwo uchwytnymi własnościami, które przyciągają od razu uwagę dziecka, jak jaskrawa barwa, wyrazisty kształt, głośny lub powtarzający się motyw muzyczny.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

W wieku przedszkolnym dziecko nie umie maskować i tłumić swych przeżyć uczuciowych. Odzwierciedlają się one natomiast w jego zachowaniu się, uzewnętrzniają się w ruchach i gestach, w okrzykach i słowach. Emocje dziecka przejawiają się w sposób bardzo ekspresyjny. Mimika i pantomimika przeżyć emocjonalnych jest bogata. Dziecko, do końca okresu przedszkolnego, uzewnętrznia radość, gniew czy strach w śmiechu, płaczu, w żywych gestach, ruchach, w słowach, którym nadaje w zależności od przeżycia emocjonalnego odpowiednią informację.

 

 

 

 
 
 

    

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.