Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

 

 

Witamy w naszym przedszkolu.

 

Zapraszamy dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Nasze przedszkole jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00.

 

W naszym przedszkolu pracują:

Dyrektor - Elżbieta Dąbrowska

Nauczyciele:

Lucyna Jaki

Beata Bigda

Bogusława Szczepańska

Paulina Praczuk

Agnieszka Sekula

Krystyna Cichy

Beata Gabryelska

Dorota Wieczorek

Język angielski - Bogusława Szczepańska gr. I-V

Język niemiecki - Martyna Leśniak

Religia - Beata Gabryelska

Zalęcia rytmiczno-umuzykalniajace - Barbara Taborska

Logopeda - Beata Bigda, Teresa Chwalińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Krystyna Cichy, Beata Gabryelska

Psycholog - Katarzyna Henzler-Urbaniak

 

Konsultacje dla rodziców:

Grupa I:

 Grupa II: 

 Grupa III:

 Grupa IV:

  Grupa V:

 Ze względów organizacyjnych i dla wygody rodziców termin konsultacji prosimy uzgodnić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów:

we wtorek  11.00 - 12.00

  

Konsultacje psychologiczne:

psycholog Katarzyna Henzler-Urbaniak

 

Zajęcia specjalistyczne:

Indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne prowadzi p. Beata Bigda

 

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzi p. Krystyna Cichy i p. Beata Gabryelska

 ......................

Informujemy, że od września 2019 r. naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z języka niemieckiego:

 

...............................

 Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w rozwoju społecznym dziecka. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z grupą, co wiąże się ze zmianą jego dotychczasowego trybu życia. Dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka i wymaga to od niego podporządkowania się panującej w przedszkolu organizacji. Nowe warunki budzą niepokój i niepewność. Potrzebne są pozytywne doświadczenia i czas, aby zaakceptować nową rzeczywistość przystosować się do niej. Poza tym silna więź emocjonalna z bliskimi sprawia, że u dziecka zostaje zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Może przerażać je płacz, śmiech, głośne rozmowy. Nowe otoczenie to własność społeczna a przestrzeń przedszkolna jest inna i dużo większa od domowej. Obowiązują w niej nowe zasady, przez co można zaobserwować u dzieci poczucie zagubienia. Trudności adaptacji mogą wiązać się również z brakiem orientacji w zakresie organizacji i rytmu dnia przedszkolnego. Wiedzę tą dziecko osiąga w miarę zdobywania własnych, nowych doświadczeń. Wymaga to wspólnej pracy i zaangażowania rodziców i personelu przedszkola.

Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane dla dziecka przedszkole, wychowawców ich metody pracy to zwiększają szansę swojego dziecka w procesie adaptacji. Dziecko szybciej przyzwyczai się do przedszkola, gdy będzie postrzegać je jako miejsce bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i rodziców. Dlatego też współczesny rodzic powinien przygotować siebie i swoje dziecko do nowej roli społecznej – „roli przedszkolaka”. Aby ułatwić dzieciom i rodzicom przygotowanie się do tej roli organizujemy w naszym przedszkolu tydzień adaptacyjny. 

Zajęcia adaptacyjne pozwalają dziecku oswoić się z nowym otoczeniem, nawiązać kontakt z wychowawcą, przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, zmniejszyć stres związany z rozstaniem z rodzicami. Program zajęć adaptacyjnych obejmuje 5 wizyt w przedszkolu, codziennie po 2 godziny.

Przedszkole pracuje w oparciu o schemat ramowego rozkładu dnia, który Państwu przedstawiamy:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 7.00  powitanie dzieci w przedszkolu,

7.00 – 8.30 zabawy ruchowe, praca indywidualna

Dzieci:

 •  są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;
 •  podejmują działalność zabawową;
 •  śmiało zgłaszają propozycje działań;
 •  usamodzielniają się;
 •  rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy dydaktyczne i ruchowe

9.00 - 9.20 dla dzieci młodszych – zajęcia wychowawczo - dydaktyczne

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • dokonuję swobodnego wyboru aktywności;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych;

 

10.00 – 11.00 spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe – w zależności od pogody

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;

11.30 – 12.00 przygotowanie do posiłku i I danie obiadowe

12.00 – 13.30 dla młodszych dzieci odpoczynek poobiedni, rekreacja, regenerowanie sił, zabiegi      sanitarne, czynności samoobsługowe

12.00 – 14.00 zabawy dowolne w Sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia indywidualne i w małych zespołach – dla dzieci starszych

Dzieci:

 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • usamodzielniają się;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne;

14.00 – 14.30 przygotowanie do posiłku i II danie obiadowe

14.30 – 14.45 odpoczynek

 • krótki poobiedni odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, poważnej, słuchanie bajek  i opowieści;

14.45 – 15.30 zabawy dowolne w Sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym;

.......................................................

Harmonogram uroczystości i imprez 
Rok szkolny 2019/2020
 
1. ”Sprzątanie świata” Wrzesień 2019
2. Dzień Przedszkolaka - wrzesień 2019
3. „ Pasowanie na przedszkolaka” Październik/Listopad 2019
5. „Święto Pluszowego Misia” Listopad 2019
6. „Spotkanie z Mikołajem” Grudzień 2019
8. „Dzień Babci i Dziadka” Styczeń  2020
9. „Bal karnawałowy” Styczeń/Luty 2020
10. „Święto kota” Luty 2020
11. „Powitanie wiosny” Marzec  2020
12. „Święto Ziemi” Kwiecień 2020
13. „Dzień Mamy i Taty” Maj 2020
14. „Pożegnanie przedszkola" Czerwiec 2020
15. Festyn rodzinny" Czerwiec 2020
 
PLAN WSPÓŁPRACY  ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020
Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształtowanie u dzieci:
a) chęci poznawania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym i dostrzegania współzależności panującej w świecie.
 POLICJA
Zaproszenie policjantów do przedszkola, zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta. Nauka zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu dzieci.   
  PRZYCHODNIA REJONOWA
 Spotkanie z lekarzem w przedszkolu, zapoznanie z korzyściami płynącymi z opieki zdrowotnej
 oraz działań profilaktycznych.
  APTEKA
Zapoznanie z pracą aptekarza podczas spotkania w aptece, rozumienie zagrożenia spożywania leków bez nadzoru.
 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Kierowanie rodziców dzieci mających określone trudności.
 MIEJSKA BIBLIOTEKA DZIECIĘCA
Udział w zajęciach bibliotecznych, słuchanie bajek, rysowanie na temat wysłuchanych utworów.
 OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA
Oglądanie spektakli przygotowanych przez teatr.
 POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Zbiórka zabawek, żywności dla potrzebujących dzieci.
I inne.
 
.......................................

Informujemy, że wszystkie obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy są dostępne w placówce.

 .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.