Przedszkole im.Juliana Tuwima w Opolu
 

Rok szkolny 2020/2021:

Preferowana forma kontaktu: Facebook:  Przedszkole nr 23 Grupa 5,  telefonicznie: 774556635

 

CZERWIEC 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

Tematy tygodni:

1.Lato

2.Wakacje

Dziecko:

 • Rozwija wyobraźnię i umiejętność pracy w zespole.
 • Orientuje się w przestrzeni i wykonuje ćwiczenia.
 • Rzuca i odbija piłkę.
 • Wygina tułów w różne kierunki.
 • Potrafi toczyć piłkę i zachowuje koordynację rąk.
 • Utrzymuje równowagę.
 • Stoi na jednej nodze i przekłada piłkę pod kolanem drugiej nogi.
 • Uważnie słucha nauczyciela prezentującego opowiadanie.
 • Podaje nazwy obrazków i wyodrębnia pierwsze litery, tworząc hasło zabawy.
 • Identyfikuje pierwsze litery z podanych nazw zabawek.
 • Wie, w jaki sposób należy się troszczyć o zabawki.
 • Bierze udział w zadaniach ukierunkowanych na rywalizację.
 • Odtwarza za pomocą ruchu zastosowanie wybranej zabawki.
 • Przyporządkowuje zabawki pasujące do siebie.
 • Bawi się z grupą i podejmuje różne role w zabawie.
 • Konstruuje budowle i potrafi o nich opowiedzieć.
 • Słucha i uwzględnia instrukcje obowiązujące w zabawie.
 • Orientuje się w przestrzeni i wykonuje ćwiczenia.
 • Zna cyfry i potrafi się nimi posługiwać.
 • Przelicza i podaje liczbę elementów.
 • Układa według kodu kartoniki z sylabami i tworzy z nich wyrazy.
 • Łączy liczby z odpowiednikami liczbowymi.
 • Rysuje według śladu kształt liczby.
 • Śpiewa i wykonuje układy ruchowe do tekstu i melodii.
 • Używa bogatego słownika, podając wyrazy i zwroty kojarzące się z porą roku lato.
 • Tworzy i powtarza ruchy dzieci podczas zabawy.
 • Rozpoznaje i kojarzy odgłosy pory roku lato.
 • Gra na instrumentach, reprezentując zjawiska pogodowe.
 • Improwizuje ruchem ciała nastrój utworu.
 • Składa kartkę papieru według instrukcji.
 • Konstruuje łódkę.
 • Orientuje się w przestrzeni i wykonuje ćwiczenia.
 • Rzuca i odbija piłkę.
 • Słucha instrukcji o bezpiecznym zachowaniu.
 • Zna telefoniczne numery alarmowe.
 • Potrafi się posłużyć odpowiednim numerem telefonu alarmowego w sytuacji zagrożenia.
 • Potrafi podporządkować się poleceniom stosownie do niebezpiecznej sytuacji.
 • Odgrywa scenki teatralne związane z sytuacją niebezpieczną lub bezpieczną.
 • Słucha rad i przestróg odpowiednich na letnie wakacje.
 • Dobiera części i tworzy całość.
 • Wyznacza oś symetrii za pomocą lusterka.
 • Tworzy kompozycje plastyczne według własnego pomysłu.
 • Organizuje wystawę swoich prac.
 • Tańczy z użyciem rekwizytów.
 • Koloruje obrazki i nie przekracza konturów.
 • Dokonuje analizy głoskowej wyrazów.
 • Orientuje się w przestrzeni i wykonuje ćwiczenia.
 • Skupia uwagę i omawia oglądane ilustracje.
 • Reaguje na sygnały do fabuły zabawy ruchowej.
 • Chodzi w różnych kierunkach i stosuje różne napięcie mięśniowe nóg.
 • Podaje nazwy sportów uprawianych latem.
 • Czyta wyrazy przedstawiające sporty zimowe.
 • Układa ze znaków działania matematyczne na dodawanie i odejmowanie.
 • Utrzymuje równowagę podczas chodzenia stopa za stopą.
 • Porównuje kolory kwiatów i owadów.
 • Zapamiętuje kolejne odgłosy i podaje nazwy.
 • Odtwarza rytm na instrumencie perkusyjnym.
 • Śpiewa i tańczy przy piosence.
 • Słucha czytanego przez nauczyciela wiersza i układa poznane litery alfabetu.
 • Prawidłowo wymawia głoskę sz i porusza się do fabuły zabawy.
 • Tworzy wyrazy z usłyszanych sylab.
 • Powtarza słowa i stara się ich nie zniekształcać.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Prezentuje odgłosy zwierząt z wyraźnym wymawianiem sylab.
 • Rysuje kontury po wykropkowanym śladzie.
 • Wypowiada słowa do podanego hasła.
 • Wypowiada wrażenia związane z prezentowanym rekwizytem.
 • Obserwuje otoczenie i odczytuje wyrazy, zwroty znajdujące się na reklamach, nazwach ulic itp.
 • Ćwiczy z użyciem dużej piłki, utrzymuje równowagę i koordynację ruchów.
 • Rozpoznaje i nazywa przedmioty związane z pamiątkami z letnich wakacji.
 • Podporządkowuje się poleceniom prowadzącego.
 • Wykazuje uwagę i stosuje się do zasad ćwiczeń.
 • Wykonuje obroty ramion.
 • Zgina i skręca tułów.
 • Porusza się w przestrzeni sali bez potrącania współuczestników.
 • Używa siły rąk.
 • Biega po podłodze w różnym tempie.
 • Samodzielne zdejmuje i ubiera swoje rzeczy.
 • Wykazuje zwinność przy zakładaniu i zdejmowaniu różnych elementów.
 • Skacze na jednej nodze.
 • Czołga się i wykazuje siłę.
 • Utrzymuje równowagę na jednej nodze.
 • Rzuca do celu.
 • Rozpoznaje i nazywa różne zbiorniki wodne.
 • Czyta krótkie wyrazy.
 • Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Naśladuje ruchy i odgłosy pojazdów komunikacji osobowej.
 • Rozpoznaje smak wody, np. słonej.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Układa wyrazy z liter.
 • Zaznacza swój wiek na liczmanach.
 • Czyta swoje imię.
 • Używa bogatego słownictwa.
 • Wskazuje szczegóły na obrazku.
 • Podporządkowuje się poleceniom prowadzącego.
 • Podczas biegu reaguje na sygnały według kolorów.
 • Wykonuje gesty i ruchy do wybranej figury – postaci, kształtu itp.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Porządkuje figury geometryczne w pary oraz według wskazanych cech, np. koloru, wielkości.
 • Rozpoznaje i przyporządkowuje rekwizyty do regionów swego kraju, np. morze, góry.
 • Rozpoznaje piosenki na podstawie usłyszanych fragmentów utworów.
 • Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
 • Rysuje na dużych powierzchniach z użyciem kredy.
 • Tworzy układy ruchowe w zabawie i tańcu.
 • Rozpoznaje zwierzęta i rośliny pochodzące z Afryki.
 • Nazywa i wskazuje kontynent Afryka na planszy.
 • Podporządkowuje się poleceniom prowadzącego.
 • Omawia swoje zainteresowania i buduje zdania złożone podrzędnie.
 • Rozpoznaje i nazywa różne gatunki zwierząt egzotycznych.
 • Dobiera w pary takie same ślady zwierząt.
 • Rozpoznaje i przyporządkowuje ślady do zwierząt.
 • Określa cechy zwierząt związane z ich wyglądem.
 • Rozróżnia prawdziwe i fałszywe informacje o zwierzętach egzotycznych.
 • Interesuje się ciekawostkami przyrodniczymi.
 • Przelicza i podaje liczbę oraz miejsce usytuowania motyli.
 • Podejmuje próby rozwiązania zadań tekstowych, podając wynik dodawania lub odejmowania.
 • Tworzy i przelicza zbiory dziesięcioelementowe.
 • Buduje poprawne wypowiedzi o swoich zainteresowaniach.
 • Orientuje się względem prawej i lewej strony własnego ciała.
 • Słucha wypowiedzi dorosłych o dzieciach na wybrany temat.
 • Rozpoznaje i nazywa odgłosy otoczenia.
 • Zgodnie bawi się w grupie.
 • Układa makietę miasta z figur geometrycznych.
 • Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów.
 • Określa aspekt porządkowy liczby.
 • Utrzymuje równowagę przy przechodzeniu po niskiej równoważni i wytyczonym torze.
 • Łączy obrazki za pomocą rysowanych linii.
 • Wypowiada zdania powiązane ze sobą gramatycznie na temat oglądanej ilustracji.
 • Układa według wzrostu wielkości szereg obrazków z walizkami oznaczonymi literami hasła – WAKACJE.
 • Potrafi słuchać, gdy mówi ktoś inny.
 • Zapamiętuje i wyjaśnia nowe wyrazy, np. podróż.
 • Nazywa środki transportu wykorzystywane podczas podróży wakacyjnej.
 • Potrafi samodzielnie dobrać właściwe obrazki z przedmiotami potrzebnymi w podróży.
 • Zapamiętuje i powtarza nazwy przedmiotów potrzebnych w podróży.
 • Dzieli wyrazy na sylaby i głoski.
 • Odpoczywa i pożytecznie, organizuje czas, np. gra w kalambury.
 • Śpiewa kilkuzwrotkowe piosenki.

................................ 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY 

Język niemiecki

1. Vatertag

2. Sommer

3. Körperformen

4. Aussehen

5. Sommerferien

 

Poznane słownictwo i struktury gramatyczne:

Vatertag (Blumen, feiern, Bon-bon, Pralinen, Liebe, Herz)

Sommer (Sonnenhut, tauchen, Sonnenbrille, Sonne, Meer, schwimmen, sich sonnen, Sonnencreme)

Körperformenֲ (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck)

Aussehen (Haare, Nase, Augen, Ohr, lang, kurz, blau, schwarz, oval, Sie hat …., Er hat…)

Sommerferien (sich sonne, Strand, Eis Essen, Muscheln sammeln, Gebierge, Bergbahn, Klettern, besichtigen, Tiere, Oma, Opa, frische Luft, Familie, Wurst, Bier, Rotkapchen, Hansel und Gretel, Berlin, Brezel)

 

Lieder – piosenki :

Auf der Mauer, auf der Lauer

Alle meine Entchen

 

Liedtext – Alle meine Entchen

 

Alle meine Entchen

schwimmen auf dem See,

schwimmen auf dem See,

Köpfchen in das Wasser,

Schwänzchen in die Höh'.

 

Alle meine Täubchen

gurren auf dem Dach,

gurren auf dem Dach,

fliegt eins in die Lüfte,

fliegen alle nach.

 

Alle meine Hühner

scharren in dem Stroh,

scharren in dem Stroh,

finden sie ein Körnchen,

sind sie alle froh.

 

............................... 

Język angielski: 

TYGODNIOWE TEMATY PRACY

Tydzień 1 - 2

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You, Please

· utrwalenie poznanych obszarów tematycznych: członkowie rodziny, kolory, liczby, nazwy ubrań, części ciała, warzywa I owoce, pomieszczenia w domu, pogoda

· utrwalenie poznanych piosenek i wierszyków podczas zabaw i gier

Tydzień 3

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today?See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You

· utrwali słownictwo i zwroty: This is…These are… I like…I love…

· pozna nowe słownictwo i zwroty: animals, elephant, kangaroo, monkey, penguins, snake, polar bear, jump like, stomp like, waddle like, swing like, dance, swim, let’s go,

· pozna piosenkę : „Let’s go to the Zoo”

 Tydzień 4

Cele

w czasie zajęć dziecko:

· utrwali posługiwanie sie zwrotami grzecznościowymi : What’s your name?, How are you today? Have a nice day! It’s nice to see you! How’s the weather today? See You later! Where are you? I’m sorry, Thank You

· utrwali słownictwo i zwroty: This is… I like…animals, elephant, kangaroo, monkey, penguins, snake, polar bear, jump like, stomp like, waddle like, swing like, dance, swim

· utrwali piosenkę : „Let’s go to the Zoo”

· pozna nowe słownictwo i zwroty: Do you have? What pet do you have? I have a…pet, dog, cat, mouse, bird, fish

 Piosenki

“Let’s go to the Zoo”

Stomp like elephants! [ Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do. Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

Jump like kangaroos. Swing like monkeys

Waddle like penguins

Slither like snakes.

Swim like polar bears

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

 

.............

 W grupie V pracują:

p. Krystyna Cichy

p. Dorota Wieczorek

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

p. Martyna Leśniak - j. niemiecki

p. Małgorzata K.

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - poniedziałek i środa 

Religia - wtorek i czwartek

Język niemiecki - poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek

 

Konsultacje dla rodziców

Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody i bezpieczeństwa formę i termin konsultacji prosimy ustalać z telefonicznie /774556635/.

 

Realizowane programy:

.................................................

Rok szkolny 2019/2020:

RELIGIA - propozycje dla chętnych: 

http://www.promyczek.pl/dla-dzieci/297-domek-na-skale

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8

 Polecamy:

https://www.youtube.com/watch?v=A0EbGRi-7Ws 

RYTMIKA:

cz.10.

https://youtu.be/1cPHUvinTEk

cz.9.

https://youtu.be/Y-_oZ7PlqcE

cz.8.

https://youtu.be/8z-SdZ9oybM  

cz.7.

https://youtu.be/By6snX2BIvo

cz.6.

https://youtu.be/cfHIMTWo50M

cz.5.

https://youtu.be/WMEoML1GO3A

cz.4.

https://www.youtube.com/watch?v=ASiQYI7a6hY&feature=youtu.be

cz.3.

https://www.youtube.com/watch?v=eBYTXcmozCo&feature=youtu.be

cz.2.

https://drive.google.com/file/d/1i4Anmhai6Qg6OSTmhJCn3vpH5KEJh2jh/view 

cz.1.

https://drive.google.com/file/d/1LiktHBq_Zxiabtucz3z-Kl3cE8797JZX/view

 

 

 

W grupie V pracują:

p. Agnieszka Sekula

p. Lucyna Jaki

p. Bogusława Szczepańska - j. angielski

p. Beata Gabryelska - religia

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski - środa i czwartek

Religia - poniedziałek i środa

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające - poniedziałek

Konsultacje dla rodziców

 Ze względów organizacyjnych oraz dla wygody rodziców termin konsultacji prosimy ustalić z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Realizowane programy:

 

 

..........................................

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Sześciolatek przejawia duże zainteresowanie otaczającym go światem - przyrody: roślin, zwierząt oraz niektórymi zjawiskami życia społecznego, np. zawodami i pracą ludzką. Poznaje coraz więcej konkretnych własności przedmiotów i chłonie z ciekawością informacje o bliższym i dalszym otoczeniu . Zmienia się jednak sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia. Dziecko w tym wieku jest już lepiej przystosowane do pracy w zespole. Zdolne do dłużej trwającego wysiłku i skupienia uwagi, bez trudu uczestniczy w takich formach podawania wiadomości, jak pogadanka lub zajęcia kształcące elementarne pojęcia matematyczne i przyrodnicze.

Ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest nadal zabawa. Zabawy sześciolatków są bardziej dojrzałe, organizowane są w zespołach z podziałem ról i funkcji. Rozwijają się gry i zabawy dydaktyczne: umysłowe i ruchowe.

Samodzielność dziecka i wyższy stopień jego uspołecznienia sprzyja też powierzaniu mu przez dorosłych odpowiedzialnych zadań, np. opieki nad młodszymi dziećmi czy też spełniania drobnych posług (pomoc w zakupach, w utrzymaniu porządku w mieszkaniu itp.).

Życie uczuciowe dziecka 6-letniego jest bardzo bogate. Opanowane i mniej impulsywne od młodszych dzieci, ma szansę w sprzyjającym środowisku wychowawczym rozwijać uczucia wyższe, społeczne i estetyczne

ROZWÓJ FIZYCZNY I MOTORYCZNY

Wiek od 5 do 6 lat charakteryzuje się znacznym postępem w rozwoju i krzepnięciu organizmu. Kościec wykazuje szybsze tempo mineralizacji. Okres ten zapoczątkowuje wyrzynanie się zębów stałych.

W fazie III ustalają się naturalne krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa i lędźwiowa. Ruchy mięśni są całkiem swobodne, lecz proces różnicowania w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest jeszcze zakończony.

Budowa ciała staje się coraz bardziej smukła (zanika tkanka tłuszczowa), bardziej proporcjonalne wymiary poszczególnych odcinków czynią sylwetkę 6-latka: smukłą i zwinniejszą. Przyczynia się do tego wydłużenie kończyn i szyi; wielkość głowy pozostaje niemal taka sama, ruchy lokomocyjne dziecka ulegają dalszemu doskonaleniu. Dziecko 6-letnie biegnąc unosi wysoko kolana, stawia nogi na palcach, kroki są dłuższe, ruchy harmonijne.

Wiek między 5 a 7 rokiem to okres równowagi przedszkolnej i dlatego nazywany jest „złotym wiekiem przedszkolnym”. Szczególnie widoczne zmiany w motoryczności dziecka występują w tym okresie w rzutach, chwytach, skokach i wspinaniu. W czynnościach tych, zaliczanych do typowych form motoryczności sportowej, występuje coraz lepsza sprawność, płynność ruchów, a także wyraźnie zaczyna się fazowa struktura ruchu. Natomiast brak jeszcze elastyczności i zdolności przewidywania skutków działalności ruchowej.

W wieku przedszkolnym wzrasta sprawność różnych narządów wewnętrznych. Serce i płuca pracują wydajnie, a szybkie tętno i oddech wyrównują ich małą początkowo pojemność. Płuca trzylatka wykonują przeciętnie ok. 30 oddechów na minutę, płuca sześciolatka – ok.23 oddechów (u dorosłego 16). Serce w spoczynku wykonuje 90-110 uderzeń na minutę (u dorosłego 60-80), tętno jest u dzieci nieregularne, często arytmiczne. Przybiera ono bardziej rytmiczny charakter dopiero około 7-8 r. życia.

Około 5 roku życia wskutek rozrostu masy i siły dużych grup mięśniowych pojemność płuc wzrasta i oddech staje się głębszy. Niewielki jest natomiast nadal przekrój tchawicy i jamy nosowej. Dzieci w wieku przedszkolnym zapadają dość często na choroby dróg oddechowych. Przyczyną tych schorzeń bywa m.in. przerost układu limfatycznego. Z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby zakaźne, na jakie narażony jest organizm dziecka.

 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DZIECKA 

Pod koniec wieku przedszkolnego niektóre formy nauki i pracy zostają wyodrębnione w postaci czynności specyficznych. Dziecko na przykład pełni dyżury w swojej grupie, pomaga matce w zajęciach przy gospodarstwie domowym, uczy się na pamięć wierszyka z okazji imienin lub innych uroczystości czy też ćwiczy odwzorowywanie „szlaczków” lub „literek”.

Wraz z wiekiem obserwuje się u dziecka zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje, to co robi, coraz bardziej na serio, z poczuciem odpowiedzialności za swoje „dzieło”. Zabawa dziecka przybiera w wieku przedszkolnym różnorakie
i bogate formy. Staje się czynnością bardziej samodzielną i twórczą w stosunku do zabawy małego dziecka. Najbardziej typowymi dla tego okresu są zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe, dydaktyczne, badawcze.

Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno – konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, które można zaliczyć do zabaw dziecięcych ponieważ podejmowane są one dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości ekonomicznej i użytkowej. Dzieci w wieku 6 lat wkraczają w stadium wzbogaconego i udoskonalonego schematu rysunku. Ich wytwory nie są jeszcze kopią przedmiotów, lecz sposób rysowania jest odmienny, formy graficzne bardziej giętkie i płynne, nie tylko zgeometryzowane i „analityczne” (zestawienie całości z kilku fragmentów i szczegółów), lecz także sylwetkowe. Prawidłowe odtworzenie proporcji sprawia większości dzieci w tym wieku nadal duże trudności; na pierwszy plan w rysunku wysuwają się w dalszym ciągu szczegóły ważne z punktu widzenia ich przeżyć. Dzieci w tym wieku odtwarzają chętnie nie tylko pojedyncze postacie i rzeczy, lecz także całe sceny i zdarzenia, wzbogaca się tematyka ulepianek dzieci. Wzrasta liczba wytworów przedstawiających postacie ludzi i zwierząt.

ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH

Sposób, w jaki dziecko spostrzega świat, zależy od stanu i możliwości jego narządów zmysłowych oraz od dopływu bodźców niosących informację o świecie. Liczba informacji tkwiąca w środowisku jest ogromna, dziecko nie odkrywa ich jednak od razu po urodzeniu. Rozwój zmysłowego poznania świata polega na tym, że wraz z wiekiem następuje coraz bardziej dokładne i subtelne różnicowanie własności i aspektów spostrzeganego obiektu.

WRAŻENIA

W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w wieku przedszkolnym zaczyna dominować narząd wzroku. Dziecko trafnie rozpoznaje podstawowe barwy widma, nabywa zdolności rozróżniania odcieni barwnych. Polepsza się także ostrość wzroku, która umożliwia rozróżnianie bogatych
w szczegóły przedmiotów, obrazów. Przejawem wzrostu wrażliwości słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym jest zarówno rozwój słuchu werbalnego, tj. zwiększona wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej, jak też słuchu muzycznego, co wyraża się w coraz lepszej umiejętności rozróżniania tonów pod względem ich wysokości, siły i barwy oraz w zdolności do rozpoznawania różnych szmerów. Dzieci w tym wieku interesują się muzyką: lubią jej słuchać i potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

SPOSTRZEŻENIA

Spostrzeżenia dzieci w wieku przedszkolnym cechuje nadal synkretyzm. Dzieciom sprawia trudność wyodrębnienie elementów spostrzeganego obrazu, rozczłonkowanie go na części oraz wiązanie tych części w spójną całość. Percepcję dzieci w wieku przedszkolnym, w tym również dziecka 6-letniego, cechuje słaba wybiórczość: wyróżniają one pewne szczegóły „pod rząd”, bez powiązania z innymi składnikami obrazu, w sposób mało uporządkowany i zorganizowany. Kierują się przy tym silnymi cechami bodźców: ich łatwo uchwytnymi własnościami, które przyciągają od razu uwagę dziecka, jak jaskrawa barwa, wyrazisty kształt, głośny lub powtarzający się motyw muzyczny.

ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY

W wieku przedszkolnym dziecko nie umie maskować i tłumić swych przeżyć uczuciowych. Odzwierciedlają się one natomiast w jego zachowaniu się, uzewnętrzniają się w ruchach i gestach, w okrzykach i słowach. Emocje dziecka przejawiają się w sposób bardzo ekspresyjny. Mimika i pantomimika przeżyć emocjonalnych jest bogata. Dziecko, do końca okresu przedszkolnego, uzewnętrznia radość, gniew czy strach w śmiechu, płaczu, w żywych gestach, ruchach, w słowach, którym nadaje w zależności od przeżycia emocjonalnego odpowiednią informację.

 

 

 

 
 
 

    

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.